fb12

Huisregels

 

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan deze accommodatie is voor eigen risico. De Stichting Openluchtbad “Olde Vechte” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en beschadiging aan eigendommen van bezoekers, niet in het water, niet in de garderobe of elders op de locatie, parkeerterrein of fietsenstalling. Iedereen is verplicht gevonden voorwerpen (en zeker sleutels van lockers) aan de kassa af te geven. Bezoekers door wie eigendommen van Openluchtbad Olde Vechte worden beschadigd, worden wettelijk aansprakelijk gesteld. Alle vrijwilligers moeten dit reglement handhaven. Bezoekers zijn verplicht de aanwijzingen van het personeel direct op te volgen.

 Toegang

 1. Openluchtbad Olde Vechte is alleen toegankelijk voor personen met een geldig legitimatiebewijs.
 2. Een abonnement is persoonsgebonden. U bent te allen tijde verplicht uw kaart te laten zien indien hierom gevraagd wordt door het personeel. Indien nodig kan de kaart voor een bepaalde tijd in bewaring genomen worden.
 3. De Stichting Openluchtbad Olde Vechte houdt zich het recht voor de openingstijden (tussentijds) te wijzigen of in bepaalde gevallen het bad geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder terugbetaling van entreegelden.
 4. Abonnementen en badenkaarten zijn alleen geldig tijdens de openingstijden.
 5. Ouders en verzorgers dragen te alle tijde de eindverantwoordelijkheid van hun kind.
 6. Eventuele bezoekers met medische zaken die een risico kunnen vormen voor eigen veiligheid of die van andere bezoekers, dienen zich te melden bij de kassa of badpersoneel.
 7. In Openluchtbad Olde Vechte is een plek aangewezen waar gerookt mag worden. Op de rest van het complex mag NIET worden gerookt.
 8. Onderwaterfotografie mag alleen plaatsvinden voor promotiedoeleinden en met toestemming van een bestuurslid.
 9. Fotografie en filmen is uitsluitend toegestaan op de perrons rondom de zwembaden en het terras. Dit geldt voor alle voor fotografie en film geschikte apparaten.
 10. Fotografie in garderobe/douches en toiletten is ten strengste verboden.
 11. Er mag geen glaswerk of andere voorwerpen, die letsel kunnen veroorzaken, meegenomen worden naar het Openluchtbad Olde Vechte.
 12. Personen of groepen, waarvan blijkt of waarvan het vermoeden bestaat dat zij voor overlast gaan zorgen, kunnen zonder reden geweigerd worden bij Openluchtbad Olde Vechte.
 13. Ongewenst gedrag en/of ongewenste intimidatie is verboden. Bij ernstige situaties kan de politie worden ingeschakeld en aangifte worden gedaan.
 14. Het Openluchtbad Olde Vechte is een pestvrije omgeving.
 15. Bezoekers mogen niet in dienst- en personeelsruimtes komen.
 16. Geadviseerd wordt waardevolle bezittingen thuis te laten. De Stichting Openluchtbad “Olde Vechte” stelt zich niet aansprakelijk voor vermissingen en/of beschadigingen van eigendommen van bezoekers, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Evenmin aanvaardt de stichting aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel die in of nabij het zwembad zijn gebeurd.
 17. De stichting houdt rekening met het scheiden van afval. Op het terrein staan diverse afvalbakken. Van de bezoekers wordt verwacht dat zij rekening houden met het afvalbeleid.
 18. Fietsen en bromfietsen mogen alleen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald worden.